Archiwum

Archive for Styczeń 2020

Pismo w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przy przystankach autobusowych

pismo w sprawie przejść dla pieszych przy przystankach

Pismo w sprawie urządzenia sezonowego parkingu na terenie byłego boiska przy ul. Przegalińskiej

dot. parkingu na terenie byłego boiska

Zapraszamy do konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2020 rok.

„Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska ogłasza konsultacje projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2020 rok.”

Informuje się, że:

Przyznane środki na realizację zadań statutowych mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzonych na wniosek Rady.

Projekt budżetu Dzielnicy na 2020 rok.

Przyznana kwota -  58.356,00 zł.

Plan wydatków:

I. Imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne – 23.356,00 zł

1. II Bursztynowy Festiwal Biegowy   –  2.500,00

2. II Rajd kajakowy wokół Wyspy Sobieszewskiej   – 2.000,00

3. Jazdy konne dla dzieci (nauka początkowa i  kontynuacja)   – 4.000,00

4. Zawody ” Smoczych łodzi”  – 4.000,00

5. Rajdy turystyczne   – 4.556,00

6. Turniej piłki siatkowej plażowej   – 800,00

7. II Szkolny Turniej Sportowy w Sobieszewie  – 1.500,00

8. III Turniej piłkarski o Puchar Przew. Rady z okazji 125 lat Wyspy Sobieszewskiej   – 2.500,00

9. Mityngi  sportowo-rekreacyjne promujące aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia – 1.500,00 zł.

II. Kultura, wypoczynek, rekreacja, integracja mieszkańców i ochrona środowiska 32.000,00 zł

1. Spektakl teatralny   – 1.000,00

2. Zwiedzamy Świat – spotkania podróżnicze  – 1.500,00

3. Wyjazdy i spotkania integracyjne dla seniorów    -   4.500,00

4. Literacki i plastyczny konkurs wiedzy o Wyspie z okazji 125 lecia jej powstania   – 4.000,00 zł

5. Utworzenie ogrodu społecznego na Górkach Wschodnich   – 2.000,00 zł

6. Festyn „Świbnieńskie Lato – 2020”   – 9.000,00

7. Bezpłatne imprezy muzyczne Silent Disco  dla dzieci i dorosłych   – 8.000,00  zł

8. Koncert pieśni patriotycznej     -  1.500,00 zł.

9. Konkurs piosenki  marynistycznej      - 500,00 zł

III. Koszty administracyjne Rady Dzielnicy  – 3.000,00 zł

1. modernizacja strony internetowej Rady – 3.000,00 zł.

Wydatki Ogółem:         58.356,00 zł.

Uwaga:

„Darmowe imprezy muzyczne  Silent Disco przy Ptasim Raju ”  na kwotę  8.000,00 zł –   Rada Dzielnicy postanowiła zaakceptować  projekt z uwagi na novum przedsięwzięcia oraz fakt iż jest to impreza rozrywkowa, towarzyska i integrująca społeczeństwo a jednocześnie przyjazna dla środowiska naturalnego. Projekt wydaje się być szansą na wypromowanie nowej, ciekawej formy kulturalnej rozrywki na Wyspie Sobieszewskiej.

Oprócz oceny w/w propozycji można składać własne wnioski z projektami do budżetu. W takim przypadku prosi się o podanie orientacyjnej wyceny projektu w oparciu o informacje na http:www.gdansk.pl/cennik.

Opinie oraz wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku do godz. 15.00:

a/ mailem na adres: wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl

b/ podczas spotkania konsultacyjnego w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 17 stycznia 2020 roku w godzinach 17.00-19.00

c/ listem – tradycyjną drogą pocztową.

Wniesione uwagi, opinie lub dodatkowe wnioski będą rozpatrzone na sesji budżetowej.

Wniosek-druk o sfinansowanie.

Podstawa  prawna ogłoszenia.

Uchwała nr IX /25/2020 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2020 rok z mieszkańcami.

Informacja o konsultacjach projektu budżetu powinna zostać udostępniona na stronie internetowej Rady Dzielnicy, na tablicach informacyjnych i w siedzibie Rady Dzielnicy.