Archiwum

Ogłoszenia i Sesje 2014

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu 2014 r.

protokół XL sesji ROWS 17.12.14

protokół z XL sesji ROWS 17.12.14

Porządek XL sesji ROWS 17.12.14

porządek XL sesji ROWS 17.12.14

Protokół z XXXIX sesji ROWS 22.10.2014

protokół z XXXIXsesji ROWS 22.10.14

PORZĄDEK XXXIX SESJI ROWS 22.10.2014

PORZĄDEK XXXIX SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu 22 października 2014 r.

/ godz. 18.00 /

 

 

1. Sprawy regulaminowe.

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

2. Problemy Wyspy Sobieszewskiej.

Wystąpienie Pani Beaty Dunajewskiej – Daszczyńskiej, radnej Rady Miasta Gdańska.

3.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

4. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.

5. Zakończenie sesji.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Tadeusz Michalski

Protokół z XXXVIII sesji ROWS 24.09.2014

protokół z XXXVIII sesji ROWS 24.09.2014

PORZĄDEK XXXVIII SESJI ROWS 24.09.2014 godz. 18:00

PONIŻEJ PORZĄDEK XXXVIII SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA, która odbędzie się

w dniu 24 września 2014 r.

/ godz. 18.00 /

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

2.   Ocena sezonu turystycznego 2014; wnioski i propozycje usprawnień do realizacji przed

sezonem turystycznym 2015.

Prowadzą: przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

3.   Budżet Obywatelski 2015.

Prowadzi: Przewodniczący ZarząduWładysław Sidorko.

4.   Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

5.   Przyjęcie planu pracy Rady i Zarządu Osiedla na 2015 r.

6.   Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

7.   Zakończenie sesji.

 

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko

PROTOKÓŁ Z XXXVII SESJI ROWS 02.07.2014

protokół z XXXVII sesji ROWS 02.07.14