Archiwum

Archive for Sierpień 2013

Zamknięcie mostu w Sobieszewie 02-09.09.2013

Przypominamy że wg. informacji otrzymanych z Zarządu Dróg i Zielni w Gdańsku

w dniach od 02.09.13 od godz. 19:00    do 09.09 do godz. 7:00

zamknięty będzie most w Sobieszewie.

W tym czasie uruchomiona zostanie przeprawa promowa.  Ze względu na kończący się okres wakacyjny czas oczekiwania na przeprawę ok 30 min

Najszybszy dojazd do Sobieszewa – przez Przejazdowo-Cedry Małe-Świbno.

Wgląd do projektu planu zagospodarowania części centralnej Sobieszewa

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

WYSPA SOBIESZEWSKA – SOBIESZEWO CZĘŚĆ CENTRALNA

W MIEŚCIE GDAŃSKU

[nr 2412]

będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.09.2013 do 30.09.2013 w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

 

Obszar planu ograniczony jest od południa  wodami rzeki Martwej Wisły, od północy lasem, od wschodu granica planu przebiega wzdłuż ulic Wodnej, Tęczowej i Radosnej, natomiast od zachodu pomiędzy ulicami Jodową i Gwiaździstą.

Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  przedmiotowego  planu

załącznik graficzny

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w  dniu  03.09.2013  o  godzinie  17 00 w  siedzibie  Biura   Rozwoju  Gdańska  przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, na którą wszystkich zapraszamy

94 foki jednocześnie na Wyspie Sobieszewskiej

Aż 94 foki jednocześnie zaobserwowali członkowie Błękitnego Patrolu WWF w Ujściu Wisły. Wśród nich pojawił się również Łodzik, jedna z fok szarych, która w tym roku urodziła się w helskim fokarium i w czerwcu została wypuszczona do Bałtyku.

Jak podaje portal gospodarkamorska.pl rekordowa obserwacja jest zasługą Mikołaja Zybały, Strażnika Terenowego WWF i Dawida Kilona, działacza Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. Poprzedni rekord, który został udokumentowany dzięki stałemu monitoringowi prowadzonemu w ramach projektu „Ochrony siedlisk ssaków i ptaków morskich”, wynosił 77 osobników jednocześnie.

Ujście Wisły jest miejscem wyjątkowym w kontekście foczych obserwacji – tłumaczy Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – Dzięki zlokalizowanym w tym rejonie łachom, odizolowanym od lądu, foki znajdują tu miejsce do odpoczynku. Na polskim wybrzeżu niewiele jest takich miejsc, gdzie te bałtyckie ssaki mogłyby odnaleźć sprzyjające warunki do odpoczynku. Dlatego obszar ujścia Wisły jest pod całodobowym nadzorem Błękitnego Patrolu WWF i ornitologów z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling.

Wśród 94 fok na łasze, patrolowicze WWF zaobserwowali w Ujściu Wisły Łodzika, samca foki szarej, który urodził się w tym roku w helskim fokarium działającym w ramach Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W czerwcu, wraz z dwiema innymi helskimi fokami, został wypuszczony do Bałtyku.

Wyposażyliśmy Łodzika w specjalny nadajnik – dodaje Pietrasik. – Jego wędrówki możemy śledzić w Internecie, na mapie dostępnej pod adresem www.wedrowkifok.wwf.pl. Z danych pochodzących z monitoringu wiemy też, że w pobliżu Ujścia Wisły przebywała jeszcze jedna foka, wypuszczona razem z Łodzikiem, o imieniu Łacha.

WWF Polska przypomina, że każda obserwacja foki powinna zostać zgłoszona do Błękitnego Patrolu WWF, telefon 795 536 009 lub do Stacji Morskiej, telefon 601 889 940. Nie powinniśmy podchodzić do foki. Zapewnijmy jej spokój i obserwujmy z daleka.

Foka jest zwierzęciem wodno-lądowym i musi wyjść na ląd w celu odpoczynku i rozrodu – tłumaczy Mikołaj Zybała Strażnik Terenowy w Ujściu Wisły WWF. – Potrzebuje przede wszystkim spokoju. Dlatego nie powinniśmy się zbliżać do fok, a jedynie obserwować je z daleka. Pamiętajmy też, że łachy znajdują się w rezerwacie Mewia Łacha i wstęp do niego jest wzbroniony. Złamanie tego zakazu skutkuje konsekwencjami prawnymi, podobnie jak płoszenie dzikich zwierząt.
źródło : www.gospodarkamorska.pl

Pilotażowy projekt „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku”

W 2014 roku Gdańsk , zaprosi mieszkańców do głosowania, na co by chcieli wydać pieniądze z budżetu. Do rozdysponowania będzie 9 milionów złotych – po 1,5 mln  zł w każdym z sześciu okręgów konsultacyjnych, na które zostanie podzielone miasto. Projekty będzie można zgłaszać w sześciu kategoriach. Po raz pierwszy w historii gdańskiej samorządności do głosowania zaproszone zostaną osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat. Mogą one także składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego. Jednocześnie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu konsultacyjnym – dyskusji organizowanej oddolnie
7 sierpnia (środa), godz. 18, II Liceum Ogólnokształcące we Wrzeszczu, ul. Pestalozziego 7/9.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU dostępne pod adresem
http://dolnywrzeszczbudzet.blogspot.com/2013/08/dokumenty-budzetu-obywatelskiego-na.html

W pilotażowym budżecie obywatelskim w 2014 roku do rozdysponowania przez gdańszczan przekazane zostanie 9 mln PLN

(po 1,5 mln PLN  na każdy z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura; wiaty i otoczenie przystanków; zmiany w organizacji ruchu; bezpieczeństwo; naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego; remont miejskiego obiektu użyteczności publicznej

KWOTA I TERMINY PRAC

- Wartość projektu nie może przekraczać brutto 500 tys. PLN.

- Przy szacowaniu skorzystaj z „Cennika miejskiego, ile kosztuje miasto?” www.gdansk.pl/cennik

- Wybrane projekty realizowane będą od marca do grudnia 2014 r., nie mogą przechodzić na kolejny rok.

- 9 mln PLN do rozdysponowania przez gdańszczan (po 1,5 mln PLN  na każdym z sześciu Okręgów Konsultacyjnych).

OKRĘGI KONSULTACYJNE

I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce

II -  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice

III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki

IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo

V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY

Zespół będzie liczył 21 osób, a w jego skład wejdą:

- sześciu Radnych Miasta Gdańska – wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska,

- sześciu Radnych Jednostek Pomocniczych wybranych w głosowaniu tajnym na ogólnym spotkaniu Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych w ramach Okręgu Konsultacyjnego (1 przedstawiciel na Okręg Konsultacyjny),

- czterech Przedstawicieli NGO wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych (GROP),

- pięciu urzędników po jednym przedstawicielu: Wydziału Finansowego, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Programów Rozwojowych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. 

WNIOSKODAWCA

- Uprawnionymi do złożenia wniosku są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

- Wniosek musi być poparty podpisami 15. mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia.

TERMINY

15-31 października 2013 r. zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do pilotażowego projektu.

4 listopada 2013 r.-15 stycznia 2014 r. weryfikacja propozycji przez Zespół Konsultacyjny.

10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami.

25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów.

WNIOSKI

- Wnioski dostępne będą na stronie www.gdansk.pl

- Wypełnij wniosek elektronicznie i wydrukuj lub wydrukuj i wypisz czytelnie.

- Podpisz i zbierz poparcie 15. mieszkańców Gdańska.

- Złóż wniosek w biurze podawczym dowolnego  Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub RKS.

- Wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres z dopiskiem ‘Budżet obywatelski 2014 w Gdańsku’ (decyduje data wpływu do UM).

GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI

- Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r.

- Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

- Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych ośmiu Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

DODATKOWE INFORMACJE

Piotr Kowalczuk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

tel. 58 526 80 70, e-mail: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl

Referat Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki Społecznej

ul. Kartuska 5 (pokój 207), 80-103 Gdańsk