Archiwum

Posts Tagged ‘dziury’

Informacja w sprawie dalszego remontu ul. Przegalińskiej

remont Przegalińska-Turystyczna

MAPA PORZĄDKU

Zachęcamy wszystkich do przesyłania zgłoszeń o zalegających śmieciach, dziurach w drodze, nieodebranych nieczystościach z posesji oraz o innych zdarzeniach porządkowych na WYSPIE, poprzez kliknięcie na link umieszczony w zakładce w prawym rogu naszej strony pod nazwą MAPA PORZĄDKU.

Zgłoszenia trafiają do służb miejskich celem ich realizacji. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wybranie ikony oznaczającej określony problem i naniesienie jej na wybrane miejsce na mapie. Można również dodać dodatkowe informacje o lokalizacji i charakterze problemu. W przypadku podania adresu e-mail, zgłaszający otrzyma informację zwrotną po rozwiązaniu problemu.

Zgłoszenia są przekazywane w zależności od kompetencji do Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Straży Miejskiej. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia o nieodebranych nieczystościach z posesji lub braku pojemników, jest ono  przekazywane  do firmy realizującej te zadania na Wyspie.

Zastrzegamy jednocześnie że Rada Wyspy nie ma dostępu do informacji o zgłoszeniach ani o ich realizacji. Dlatego w przypadku nie wywiązania się służb miejskich  z realizacji zgłoszeń prosimy o kontakt z Radą w celu podjęcia interwencji z naszej strony.

Bądźmy aktywni, rozejrzyjmy się i zgłośmy problem. Miasto o wielu rzeczach nie wie, ale może się dowiedzieć dzięki nam!!!

pismo z ZDiZ z 16.06.14 w sprawie ul.Lazurowej

pismo z ZDiZ 16.06.14

Pismo do ZDiZ w sprawie odtwarzania chodników, dróg i ścieżki rowerowej po pracach ziemnych 16.05.2014

Gdańsk, dnia 16 maja 2014 roku

 

 

ROWS.IV- 33/2014

 

Pan Mieczysław Kotłowski

Dyrektor

Zarządu Dróg i Zieleni

w Gdańsku

 

 

 

 

W związku z tym, iż bezpośrednie rozmowy z pracownikami ZDiZ nie spełniają naszych oczekiwań Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska  zwraca się

do Pana Dyrektora z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zmiany sposobu podejścia do odtwarzania dróg, chodników i ciągu pieszo-rowerowego po robotach ziemnych związanych

z gazyfikacją Wyspy Sobieszewskiej.

Uwagi nasze, poparte bezpośrednimi obserwacjami, dotyczą między innymi faktów kładzenia płyt i kostki na chodnikach i ciągach rowerowych bezpośrednio na podsypce

piaskowej. Nie wykonuje się niezbędnych obrzeży chodnikowych.

Uważamy, że ścisłe trzymanie się zasady przywracania terenu do tzw. stanu pierwotnego ma sens  w sytuacji gdy ten stan spełnia chociaż podstawowe wymogi przyzwoitego standardu.

W przypadku zdecydowanej większości dróg na Wyspie Sobieszewskiej wymóg ten nie jest spełniony.

Krawężniki, pomimo, iż w wielu miejscach ich po prostu nie ma lub są tak zniszczone i pokruszone, że nie spełniają żadnej roli, naszym zdaniem powinny być wymienione a nie

„łatane” prowizorycznymi nadlewkami z betonu, które, pomijając już względy estetyczne, na pewno w niedługim czasie skruszeją.

Uważamy, pomimo świadomości poważnych ograniczeń finansowych, że przy tak szeroko zakrojonych pracach w pasie drogowym, wiele jego elementów, w tym połamane płyty

chodnikowe i krawężniki powinny być  po prostu wymienione.

Wiadomo, że na generalne, chociaż naprawdę konieczne, remonty ulic na Wyspie musimy jeszcze długo poczekać.

Wykonane w opisany wyżej sposób prace w pasie drogowym zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, w tym dzieci uczęszczający do szkoły i przedszkola.

Pogarszają wizerunek Wyspy Sobieszewskiej a także narażają ZDiZ na dodatkowe koszty związane z naprawami dróg w miejscach prowadzonych obecnie robót ziemnych.

Liczymy na pozytywne załatwienie prośby.

Z poważaniem

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu

Osiedla Wyspa Sobieszewska

Przegląd ścieżki rowerowej w Sobieszewie

img_6025 11 kwietnia b.r. w ramach okresu gwarancyjnego odbył się przegląd ścieżki rowerowej na odcinku od mostu pontonowego do ul. Przegalińskiej. W przeglądzie technicznym udział wzięli przedstawiciele: DRMG, ZDiZ, KORPOS (wykonawca) oraz Zarządu Osiedla W.S.

Wykonawca zobowiązał się do usunięcia wskazanych usterek do dnia 30.05.2012r.

Ciąg dalszy artykułu »

Spotkanie z mieszkańcami

 

piasek Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Radę Osiedla Wyspa Sobieszewska, które odbędzie się dnia 22 października o godz. 17:00 w siedzibie Rady Osiedla W.S. ul. Turystyczna 3.

Spotkanie będzie dotyczyć sprawy problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej oraz Wiślinki wynikających z działalności firmy GRAVEL, która wydobywa piasek z Martwej Wisły.

Mapa porządku

Na stronie miasta Gdańska pojawiła się nowa możliwość zgłaszania sygnałów na temat problemów z utrzymaniem porządku. Na interaktywnej mapie zgłaszać można:

  • zaśmiecenia
  • dziury w jezdniach
  • dewastacje
  • wałęsające się bezpańskie zwierzęta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania problemów jakich jest niemało. Im więcej będzie naszych zgłoszeń tym wyższy (mam nadzieję) będzie priorytet ich wykonania.

Ciąg dalszy artykułu »