Archiwum

Archive for Czerwiec 2013

XXVI Sesja Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19.06.2013r.

Porządek Sesji
1. Sprawy regulaminowe – otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wykorzystania śrdoków finansowych na działalnośc statutową w 2013 roku przyznanych uchwałą nr XXI/19/13 OSP Sobieszewo na sfinansowanie wykonania sztandaru w związku z jubileuszem 65-lecia powstania jednostki i przekazania tej kwoty na rzecz OSP Świbno nasfinansowanie organizacji Festynu Świbnieńskie Lato 2013. Referuje: Przewodniczący Rady Osiedla.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXII/21/2013 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w sprawie uchwalenia regulaminu komisji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska. Referuje: Przewodniczący Zarządu.
4. Omówienie wniosków do Bazy POriorytetów Inwestycyjnych miasta Gdańska.
Referuje: Przewodniczący Zarzadu.
5. Zajęcie przez Radę stanoiwiska w sprawie nowego harmonogramu remontu mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Sobieszewie.
Referuje: Z-ca Przewodniczącego Zarządu.
6. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla bieżących informacji.
7. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.
8. Zakończenie Sesji.