Archiwum

Archive for Maj 2014

Uchwała o przystąpieniu do mpzp rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej

RadaOsiedla_opinia przystąpienie-2

2414_kempingowa_przegalinska_przystapienie

Pismo do ZDiZ w sprawie odtwarzania chodników, dróg i ścieżki rowerowej po pracach ziemnych 16.05.2014

Gdańsk, dnia 16 maja 2014 roku

 

 

ROWS.IV- 33/2014

 

Pan Mieczysław Kotłowski

Dyrektor

Zarządu Dróg i Zieleni

w Gdańsku

 

 

 

 

W związku z tym, iż bezpośrednie rozmowy z pracownikami ZDiZ nie spełniają naszych oczekiwań Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska  zwraca się

do Pana Dyrektora z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zmiany sposobu podejścia do odtwarzania dróg, chodników i ciągu pieszo-rowerowego po robotach ziemnych związanych

z gazyfikacją Wyspy Sobieszewskiej.

Uwagi nasze, poparte bezpośrednimi obserwacjami, dotyczą między innymi faktów kładzenia płyt i kostki na chodnikach i ciągach rowerowych bezpośrednio na podsypce

piaskowej. Nie wykonuje się niezbędnych obrzeży chodnikowych.

Uważamy, że ścisłe trzymanie się zasady przywracania terenu do tzw. stanu pierwotnego ma sens  w sytuacji gdy ten stan spełnia chociaż podstawowe wymogi przyzwoitego standardu.

W przypadku zdecydowanej większości dróg na Wyspie Sobieszewskiej wymóg ten nie jest spełniony.

Krawężniki, pomimo, iż w wielu miejscach ich po prostu nie ma lub są tak zniszczone i pokruszone, że nie spełniają żadnej roli, naszym zdaniem powinny być wymienione a nie

„łatane” prowizorycznymi nadlewkami z betonu, które, pomijając już względy estetyczne, na pewno w niedługim czasie skruszeją.

Uważamy, pomimo świadomości poważnych ograniczeń finansowych, że przy tak szeroko zakrojonych pracach w pasie drogowym, wiele jego elementów, w tym połamane płyty

chodnikowe i krawężniki powinny być  po prostu wymienione.

Wiadomo, że na generalne, chociaż naprawdę konieczne, remonty ulic na Wyspie musimy jeszcze długo poczekać.

Wykonane w opisany wyżej sposób prace w pasie drogowym zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, w tym dzieci uczęszczający do szkoły i przedszkola.

Pogarszają wizerunek Wyspy Sobieszewskiej a także narażają ZDiZ na dodatkowe koszty związane z naprawami dróg w miejscach prowadzonych obecnie robót ziemnych.

Liczymy na pozytywne załatwienie prośby.

Z poważaniem

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu

Osiedla Wyspa Sobieszewska

PORZĄDEK XXXVI SESJI ROWS 21.05.2014 godz. 18:00

PORZĄDEK XXXVI SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu  21 maja 2014 r.

/ godz. 18.00 /

 

1. Sprawy regulaminowej

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2.  Turystyczne i rekreacyjne oraz poznawcze  wykorzystanie lasów i rezerwatów przyrody

Wyspy Sobieszewskiej. Ocena stanu obecnego i plany rozwoju.

Dyskusja i przyjęcie ewentualnych wniosków.

Referują i prezentują:  przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk i GBPW „Kuling”.

Prowadzi: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

3.  Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon

skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej.

Omówienie problemów oraz przyjęcie wniosków i zaleceń dla zespołu projektowego Biura Rozwoju

Gdańska.

Referuje:  Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko

4.  Budżet Obywatelski 2015.

1/ wybór kandydata do Komisji Kwalifikacyjnej.

2/ omówienie wstępnych propozycji zasad zgłaszania wniosków.

Prowadzi: Władysław Sidorko i Jerzy Petryczko.

5.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

6.  Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

7.  Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący  Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Jerzy  Petryczko

Pismo WGK w sprawie Budowy Ośrodka Ratownictwa Wodnego z dn. 05.05.14

Szanowni Mieszkańcy i Turyści odwiedzający naszą Wyspę. W załączeniu udostępniamy pozytywną opinię z rangą priorytetu wniosku Rady o ujęcie w planach inwestycyjnych Miasta Gdańska budowy Ośrodka Ratownictwa Wodnego w rejonie wejścia nr 16 na plażę w Sobieszewie.  Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość, a przede wszystkim dopilnować aby inwestycja na pewno została zrealizowana.

pismo WGK w sprawie budowy Ośrodka Ratownictwa Wodnego z dn 05.05.14

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Wyspy Sobieszewskiej 2013 rok i plany na rok 2014

ocena bezpieczeństwa na Wyspie za 2013r

Działania Straży Miejskiej na Wyspie I.2013 – IV.2014

działania Strazy Miejskiej na Wyspie I.2013 – IV.2014

Pismo z BPK z 22.04.14 w sprawie pomnika Wincentego Pola

pismo z BPK 22.04.14