Archiwum

Informacje

Uroczyste ślubowanie Radnych + wyniki wyborów

wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Wybory do Rady Dzielnicy już 24 marca !!!

Raport z badań nad aktywnością społeczną na Wyspie Sobieszewskiej

Przedstawiamy Raport z badań dotyczących ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW DZIAŁAŃ
W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNEGO

raport aktywności _Wyspa Sobieszewska 20181215

Tylko do 22 lutego mogą zgłaszać sie kandydaci do Rad Dzielnic

Jeśli uważasz, że na Wyspie Sobieszewskiej  warto coś zmienić? Jesteś aktywny, lubisz działać? Zostań Radnym Dzielnicy.

Zgłaszać możesz się jeszcze przez tydzień do 22.02.

Wystarczy, że wypełnisz formularz i zbierzesz min. 30 podpisów Twoich sąsiadów

Szczegóły na: https://www.gdansk.pl/…/wybory-do-rad-dzielnic-2019-kolejne…

Ważne terminy i dokumenty do pobrania na: https://bip.gdansk.pl/wybory/wybory-do-rad-dzielnic-w-obecnej-kadencji,a,108197

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska za 2018r.

sprawozdanie z działalności RDWS za 2018r.

Wspomnienie o Pawle Adamowiczu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

 

Śp. Pawła Adamowicza

Prezydenta Miasta Gdańska

 

Rodzinie Zmarłego,  w imieniu Mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz Rady Dzielnicy

składamy najgłębsze wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie i pamięci.

Będzie nam Go brakowało.

 

Władysław Sidorko                                                  Ryszard Nowak

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy                             Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

Trudno w to uwierzyć.  Przecież zaledwie 2 miesiące temu szedł z mieszkańcami Wyspy po tak długo

oczekiwanym nowym moście.

Cieszyliśmy się na realizację zapowiadanych kolejnych inwestycji, jak  ścieżek pieszo-rowerowych

czy przystani wodnych. Rozmawialiśmy o przyszłości Wyspy Sobieszewskiej.

Śp. Paweł Adamowicz był autentycznie otwarty na nasze potrzeby i oczekiwania. Był…

Cześć Jego Pamięci.

Interwencja skierowana do ZTM w sprawie kursowania komunikacji miejskiej

Z uwagi na niedogodności dotyczące komunikacji miejskiej Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska wystąpił z mailem do Zarządu Transportu Miejskiego o poniższej treści:

 

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowczo protestuje wobec stanowiska ZTM w sprawie zmian w komunikacji autobusowej wprowadzonej na okres świateczno-noworoczny na liniach: 186 w relacji Gdańsk – Górki Wschodnie i 512 w relacji Sobieszewo – Przegalina.

1. Linia 186 – w dniu 24.12 (wigilia)  kursuje do 15-tej, 25.12. (I-szy Dzień Świąt) kursuje

od 15-tej a 1.01. (Nowy Rok) – również od 15-tej.

2. Linia 512 – w dniach 27.12. (czwartek), 28.12. (piątek) i 31.12 (poniedziałek)  ma być

zawieszona.

Dla jasności – autobusy na tej linii nie będą kursowały od 25.12.2018 aż do 1.01.2019 r. !!!

W przypadku linii 186 – jest to jedyne połączenie Górek Wschodnich z Sobieszewem i dalej

z Gdańskiem.

Podobnie w przypadku linii 512 – jest to jedyna publiczna komunikacja dla Sobieszewka

(ośrodek dla niewidomych!!!) i Sobieszewskiej Pastwy.

 

Konsekwencją wymienionych decyzji jest między innymi uniemożliwienie dojazdu – chociażby do kościoła parafialnego w Sobieszewie (święta!!!).

Można zrozumieć, że utrzymywanie linii 512 jest kosztowne i prawdopodobnie nieekonomiczne – ale tak dla jasności sprawy, co nie umknęło mieszkańcom

- linia 512 funkcjonowała w dwie niedziele w czasie ostatnich wyborów, chociaż normalnie w niedziele autobusy na tej linii nie kursują.

W imieniu mieszkańców i Rady Dzielnicy wnoszę o przeanalizowanie problemu i skorygowanie decyzji o funkcjonowaniu w/w linii autobusowych.

 

Z poważaniem

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska