Archiwum

Archive for Maj 2015

Pismo RDWS z 26.05.15 w sprawie gruzowiska przy ul. Turystycznej

pismo z 26.05.15 do P.Grzelaka w sprawie gruzowiska przy u. Turystycznej

Porządek III Sesji RDWS 2 czerwca br. o godz. 18.00

Poniżej porządek III sesji V kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, na którą serdecznie zapraszamy  w dniu 02 czerwca 2015 roku o godz. 18:00

Porządek III Sesji 02.06.15

Planowane inwestycje Miasta na Wyspie Sobieszewskiej w latch 2015-2020

W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu planowane inwestycje na Wyspie Sobieszewskiej do realizacji przez Miasto w latach 2015-2020.

pismo WPR z 15.05.2015 nt planowanych inwestycji na Wyspie Sobieszewskiej 2015_2020 przez GMG

Pismo RDWS V/14/2015 w sprawie bezpieczeństwa na ul. Nadwiślańskiej

pismo RDWS V.14.2015 w sprawie bezpieczeństwa na ul. Nadwiślańskiej

Wyspa pełna talentów

W ostatnich dniach  odbył się I Plenerowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych organizowany przez Gdańskie Domy Dla Dzieci na Wyspie Sobieszewskiej. 50 młodych adeptów sztuki z województwa pomorskiego zgromadziło liczną widownię. Pomysłodawcami wydarzenia byli wychowankowie i opiekunowie z Gdańska.


Do udziału w przeglądzie zaproszeni zostali młodzi ludzie, amatorzy, miłośnicy sztuki z województwa pomorskiego, którzy prezentowali swój dorobek artystyczny w Gdańsku Sobieszewie. Dzieci i młodzież rywalizowali w czterech kategoriach: bajka, kabaret, musical i pantomima. W programie przewidziano także recital wiolonczelowy.

Jury w składzie: Rita Jankowska przedstawiciele z Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklistów, Fundacji „Obudź Nadzieję” oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Gdańsku jednogłośnie ogłosiło zwycięzców I Plenerowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych.

I miejsce zajął zespół „Trzy po trzy” ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku z przedstawieniem „Mały Książę”

II miejsce ex aequo zajęli zespół „Hacziko” z Gdańskich Domów Dla Dzieci z przedstawieniem „Chińskie smaki”

oraz zespół „Biedronka bez ogonka” ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku z przedstawieniem „Smocze perypetie”

III miejsce zajął zespół „Karuzela” Domu Fundacji Wyrównajmy Szansę z przedstawieniem „Królewna, przyroda i krasnoludki”.

- Pracując z dziećmi i młodzieżą kładziemy nacisk również na rozwój talentów. Staramy się rozwijać wrażliwość poprzez kontakt ze sztuką i kulturą – mówi Iwona Poniatowska-Olejniczak, dyrektor Gdańskich Domów Dla Dzieci. – Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może pomóc w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać na potrzebę kontaktu z ludźmi. Teatr w życiu dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym ich rozwój. – Nawiązaliśmy nowe znajomości. Niebawem wybieramy się z rewizytą do Malborka.

Dodatkową atrakcją był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyspy Sobieszewskiej. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek z grilla, grochówkę i ciasto. Na zakończenie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Kolejny przegląd planowany jest za rok.

Autor: Gdańskie Domy Dla Dzieci

Wizyta Pana Piotra Grzelaka Zastępcy Prezydenta Gdańska

W dniu 14 maja br. na Wyspie Sobieszewskiej gościliśmy

Pana Piotra Grzelaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej

Prezydentowi  towarzyszyli:

- Pani Beata Dunajewska  -  radna Rady Miasta Gdańska,

- Pani Ewa Sienkiewicz -  z-ca dyrektora  d/z techniczno-eksploatacyjnych Gdańskiego Zarządu

Nieruchomości Komunalnych

- Pan Stanisław Chomik  -  kierownik Biura Obsługi Mieszkańców Nr 1 GZNK w Gdańsku

- Pan Jacek Skarbek  – Prezes Zarządu  Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej

- Pan Wiesław Szańca  -  zastępca kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni.

W spotkaniu ze strony Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska udział wzięli:

- Pan Ryszard Nowak  -  Przewodniczący Rady Dzielnicy

- Pan Władysław Sidorko  – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

- Pan Krzysztof Wąsowski  -  z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy

- Pan Marek Gołaszewski  – członek Zarządu Dzielnicy

- Pan Przemysław Korzeniowski  – członek Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju

Przestrzennego Rady Dzielnicy.

Wizyta Prezydenta miała charakter wybitnie roboczy a  jej celem było bezpośrednie

zapoznanie się w terenie z problemami zgłaszanymi przez radnych Rady Miasta Gdańska

okręgu I i Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Sprawy dotyczyły:

1. rozpoznania możliwości i zakresu zagospodarowania nabrzeża Martwej Wisły od mostu

pontonowego w kierunku Górek   Wschodnich , ze szczególnym uwzględnieniem nabrzeża

wyremontowanego,

2. zagospodarowania terenu byłego ośrodka „Celnik” przy ul. Nadwiślańskiej na cele

sportów  wodnych,

3. stanu nawierzchni ul. Nadwiślańskiej, zagospodarowania rejonu pętli w Górkach

Wschodnich i  braku parkingów w rejonie rezerwatu Ptasi Raj,

4. stanu technicznego substancji mieszkaniowej będącej w administracji GZNK,

chodzi zwłaszcza o „stare” budynki drewniane objęte ochroną konserwatora zabytków

położone w Górkach Wschodnich oraz budynki położone w centrum Sobieszewa: przy ul. Turystycznej 3, ul. Turystycznej 4 i  Turystycznej 12,

5.  dojazdów do plaż i problemów z parkowaniem – ul. Falowa i Lazurowa oraz utworzenie

kąpieliska przy ul. Trałowej,

6. stanu nawierzchni jezdni i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach:

Turystycznej, Świbnieńskiej / w tym placu w pobliżu przystanku autobusowego i obelisku

„100 lecie Przekopu Wisły/ , Przegalińskiej i Akwenowej.

Z uwagi na rozległą tematykę i złożoność problemów postanowiono,

że decyzje o sposobie i  terminach załatwienia poszczególnych problemów podejmowane

będą w trybie procedur administracyjnych z udziałem zainteresowanych stron,

w tym uczestników spotkania.

O konkretnych ustaleniach i decyzjach Prezydenta  Rada Dzielnicy będzie na

bieżąco informowała społeczeństwo Wyspy Sobieszewskiej.

WALDEMAR NOCNY – spotkanie autorskie 23.05 (sobota) godz.16:40

Szanowni Państwo. Mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i okolic.

W imieniu Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zapraszam na kolejne spotkanie z Panem Waldemarem Nocnym. Historykiem i pisarzem a przede wszystkim , co dla nas istotne, mieszkańcem Wyspy Sobieszewskiej. Człowiekiem o dużej wiedzy, wrażliwości i zaangażowaniu w nasze wyspiarskie sprawy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2015 roku, rozpocznie się o godz. 16.40 w siedzibie Domu Kultury „Wyspa Skarbów” w Sobieszewie przy ul. Turystycznej 3 .

Na spotkaniu, które jest spotkaniem autorskim, co należy podkreślić,  Pan Waldemar Nocny przedstawi nam kolejną książkę., której nadał tytuł  – „Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej”.

Temat nam bliski. Wszak Wyspa Sobieszewska, to także część Mierzei Wiślanej.  To nasza „mała ojczyzna” , o takich samych lub zbliżonych walorach i problemach, jak miejscowości położone na wschód od Wisły Przekop. Niby o wszystkim wiemy. Ale czy na pewno? Na pewno, warto przekonać się o tym i skonfrontować nasze wiadomości oraz wyobrażenia z wiedzą historyczną autora. Na pewno spędzicie Państwo czas w dobrym i doborowym towarzystwie, a przy tym pożytecznie, przyjemnie i z dużą dozą relaksu. Motywem przewodnim jest przecież lato, słońce, plaża, woda itd. i ….  „wszak relaksu to czas”.

Wywóz Gabarytów 21.05.2015

Uprzejmie informujemy że w dniu 21.05.2015 od godz. 6:00 odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych
tzw. „wystawka”  z terenu Wyspy Sobieszewskiej.
W zabudowie jednorodzinnej odpady gabarytowe powinny być zgromadzone  przed posesją w dniu poprzedzającym termin 
ich odbioru albo najpóźniej do godz. 6:00 w dniu wywozu.
Pamiętajmy o tym, gdyż następna okazja będzie dopiero 20 sierpnia br.

Przypominamy również, że sprzed budynków wielolokalowych / bloki/ – wywóz odbywa się  w każdy piątek, a odpady należy gromadzić przed altanami,
obudowami śmietników lub przy pojemnikach wolnostojących.