Archiwum

Archive for Kwiecień 2015

Porządek II sesji RDWS 06.05.2015 godz. 18:00

Zamieszczamy poniżej porządek

II Sesji V kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

na którą zapraszamy w dniu 6 maja 2015 roku o godz. 18:00

porządek II Sesji

Korespondencja z 09.04 i 15.04 w sprawie otwierania mostu

mail RDWS do ZDiZ z 09.04.15 w sprawie otwierania mostu

 

pismo z ZDiZ z 15.04.15 w sprawie otwierania mostu

Nowe władze Dzelnicy

Informujemy, że w dniu 20 .04.2015 r. ukonstytuowały się władze  V kadencji Rady  Dzielncy Wyspa Sobieszewska  w składzie:

Przewodniczący Rady – Ryszard Nowak

Z-ca Przewodniczącego Rady – Tadeusz Michalski

Ponadto Rada powołała  Zarząd  w skład którego wchodzą:

Przewodniczący Zarządu – Władysław Sidorko

Z-ca Przewdniczącego Zarządu – Krzysztof Wąsowski

Członek Zarządu – Marek Gołaszewski

Członek Zarządu – Dariusz Tymiński

Rada DZIELNICY Wyspa Sobieszewska

Dzięki uprzejmości Pani Moniki i Pana Kamila Leńskiego udostępniamy nowe materiały promocyjne i loga do wykorzystywania.

Jednocześnie informujemy w związku ze zmianą statutu, Wyspa Sobieszewska nie jest już Osiedlem, a Dzielnicą Gdańska, stąd zmiana nazwy na Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Organizacje współpracujące z Radą Dzielnicy bardzo prosimy o stosowanie obowiązującego logotypu Rady  we własnych materiałach promocyjnych (strony internetowe, plakaty, publikacje i.t.p.).

Materiały Promocyjne Rada Dzielnicy

I Sesja V Kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 20.04.2015

Informuję mieszkańców oraz radnych,  że w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 rozpocznie się I Sesja V Kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Sesję inauguracyjną rozpocznie i poprowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Radna Rady Miasta Gdańska Pani Beata Dunajewska.
Szczegółowy porządek obrad I sesji poniżej
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Pismo do Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uporządkowania terenu z 26.03.2015

W załączeniu treść maila skierowanego w dniu 26 marca 2015 r. do Z-cy Prezydenta Pana Piotra Grzelaka w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż Martwej Wisły

mail z 26.03.15 o uporządkowanie terenu