Archiwum

Posts Tagged ‘segregacja śmieci’

W okresie letnim na Wyspie będzie czyściej

Ostatnia objazdowa zbiórka Odpadów niebezpiecznych w tym roku!!! 31.10.2015

Informujemy, że 31.10.2015 odbędzie się ostatnia objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym roku!!!

Odpady będą odbierane:

ul. Ornitologów (naprzeciwko sklepu spożywczego, obok pojemników do selektywnej zbiórki)  09:00 09:15

ul. Tęczowa 23 (szczyt budynku) 09:20 –  09:35

ul. Turystyczna 12 (plac przy budynku) 09:40 –  09:55

ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku) 10:05 –  10:20

ul. Świbnieńska 198 H (pojemniki selektywnej zbiórki od szczytu budynku)  10:25 –  10:40

Przypominamy, że odpady które będą odbierane  to m.in.:

Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki

Środki ochrony roślin i ich opakowania

Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne

Farby, lakiery oraz opakowania po nich

Smary, środki do konserwacji drewna i metali

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.

Zużyte baterie i akumulatory

Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki

Przepracowane oleje

 

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

Azbest

Papa

Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej

Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania

Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Wywóz Gabarytów 21.05.2015

Uprzejmie informujemy że w dniu 21.05.2015 od godz. 6:00 odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych
tzw. „wystawka”  z terenu Wyspy Sobieszewskiej.
W zabudowie jednorodzinnej odpady gabarytowe powinny być zgromadzone  przed posesją w dniu poprzedzającym termin 
ich odbioru albo najpóźniej do godz. 6:00 w dniu wywozu.
Pamiętajmy o tym, gdyż następna okazja będzie dopiero 20 sierpnia br.

Przypominamy również, że sprzed budynków wielolokalowych / bloki/ – wywóz odbywa się  w każdy piątek, a odpady należy gromadzić przed altanami,
obudowami śmietników lub przy pojemnikach wolnostojących.

Pismo do Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uporządkowania terenu z 26.03.2015

W załączeniu treść maila skierowanego w dniu 26 marca 2015 r. do Z-cy Prezydenta Pana Piotra Grzelaka w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż Martwej Wisły

mail z 26.03.15 o uporządkowanie terenu

Harmonogram zbiórki odpadów niebezpiecznych na Wyspie 2015

Zbiórki odpadów niebezpiecznych na Wyspie w 2015 roku odbędą się: 11.04.,  11.07.,  31.10.

ul. Ornitologów (naprzeciwko sklepu spożywczego, obok pojemników do selektywnej zbiórki)  w godz. 09:00 – 09:15

ul. Tęczowa 23 (szczyt budynku) w godz. 09:20 – 09:35

ul. Turystyczna 12 (plac przy budynku) w godz. 09:40 – 09:55

ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku) w godz. 10:05 –  10:20

ul. Świbnieńska 198H (pojemniki selektywnej zbiórki od szczytu budynku) w godz.  10:25 – 10:40

W ramach objazdowej zbiórki (organizowanej przez ZUT Szadółki) odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • Azbest
 • Papa
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
 • Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Wywóz Gabarytów 2015

 

Zawiadamiamy o terminach i zasadach nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2015 roku
z terenu Wyspy Sobieszewskiej.
Prosimy o skorzystanie. Dbajmy o środowisko.
Dziękujemy.
Szczegóły w poniższym załączniku i  na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – www.zdiz.gda.pl.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych sobota 25.10.2014

Informujemy, że w sobotę  25.10.2014 roku na Wyspie Sobieszewskiej  odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych wg. poniższego harmonogramu:
ul. Ornitologów (naprzeciwko sklepu spożywczego, obok pojemników do selektywnej zbiórki)
09:00 – 09:15
ul. Tęczowa 23 (szczyt budynku)
09:20 – 09:35
ul. Turystyczna 12 (plac przy budynku)
09:40 – 09:55
ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku)
10:05 – 10:20
ul. Świbnieńska 198H (pojemniki selektywnej zbiórki od szczytu budynku)
10:25 – 10:40

Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami. W istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich usuwanie i unieszkodliwianie.

Zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe.

Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest wydzielanie tych odpadów i przekazywanie do unieszkodliwienia.

Odpady są przechowywane na terenie Zakładu w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie. Po zebraniu odpowiedniej partii, odpady wysyłane są do utylizacji lub zagospodarowania do specjalistycznych zakładów.

Prosimy o przekazanie informacji sąsiadom.

Terminy i zasady wywozu odpadów wielkogabarytowych na Wyspie Sobieszewskiej w 2014 roku.

Podajemy terminy i zasady wywozu odpadów wielkogabarytowych na Wyspie Sobieszewskiej w 2014 roku.
1. Zabudowa jednorodzinna – 22 maja, 21 sierpnia i 20 listopada.
2. Zabudowa wielolokalowa – w każdy piątek.
Uwaga ważne!
1. W przypadku zabudowy wielorodzinnej /wielolokalowej/ odpady wielkogabarytowe powinny być
gromadzone przed altankami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
2. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy gromadzić przed posesją.
3. Odpady powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem odbioru albo najpóźniej do godź. 6.00 w dniu wywozu.
4. Wyspa Sobieszewska ujęta jest w Sektorze I Harmonogramu – kontakt w sprawie wywozu odpadów lub
braku pojemników  Maciej.Mazurkiewicz@sitapolska.com.pl
Więcej szczegółów na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl
Apel do mieszkańców – korzystajmy z możliwości nieodpłatnego pozbycia się uciążliwych odpadów, niech nie zalegają na naszych posesjach, a co gorsze niech nie lądują w przydrożnych rowach,
skwerach, publicznych placach, w Wiśle, czy wreszcie w lesie.
Wspólnie dbajmy o nasze otoczenie i naturę.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska
Władysław Sidorko