Archiwum

Archive for Październik 2014

Zamknięcie mostu w Sobieszewie 08.11.2014 w godz. 8:00-22:00

Przekazujemy Państwu informację Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, iż w związku z planowaną konserwacją pontonów, most przez Martwą Wisłę w Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego. W sobotę dnia 8 listopada 2014 od godz. 8:00 do godz. 22:00.

KAMIENNA GROBLA w rezerwacie PTASI RAJ ZAMKNIĘTA !!!

SZANOWNI PAŃSTWO

Przez dziesięciolecia kamienna grobla w Rezerwacie Ptasi Raj na naszej Wyspie była główną atrakcją dla turystów przebywających na Wyspie, uczniów trójmiejskich szkół oraz mieszkańców gdańskiej metropolii.

Niestety z przykrością informujemy, że już wkrótce kamienna grobla zostanie zamknięta dla zwiedzających

W załączeniu pismo Urzędu Morskiego w Gdyni oraz POSTANOWIENIA I DECYZJE ORGANÓW DECYDUJĄCE O ZAMKNIĘCIU GROBLI DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

pismo GUM do ROWS 20.10.2014

decyzja GDOŚ 01.02.2013

decyzja PMG 04.01.2013

postanowienie RDOS 19.12.2012

pismo RDOŚ do GUM 21.12.2011

Propozycja godzin otwarcia mostu dla żeglugi

Poniżej przedstawiamy informacje  z  Zarządu Dróg i Zieleni na temat planowanych godzin otwarcia mostu pontonowego w Sobieszewie od 2015 roku:

Po dokonaniu analizy obejmującej wnioski wpływające do ZDiZ oraz w związku z zwiększonym natężeniem ruchu żeglownego przez statki sportowo – turystyczne, informuję że most pontonowy począwszy od sezonu żeglugowego 2015, będzie otwierany wg poniższego harmonogramu:

Sezon letni
(od 1 maja do 30 września)
Poza sezonem
W dni robocze 8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00 8:30, 10:30, 13:00, 17:00, 19:00
W soboty, niedziele
i święta
8:30, 10:30, 13:00, 14:30, 17:00, 19:00, 21:00

Powyższe zmiany nie powinny powodować utrudnień w ruchu kołowym poza sezonem letnim, natomiast ewentualne zwiększenie utrudnień latem zostanie zminimalizowane poprzez usprawnienie działania sygnalizacji świetlnej.

Z poważaniem

Władysław Elas

Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

ul. Wyspiańskiego 9A  80-432 Gdańsk

tel. 58 55 89 671, tel. kom. 601 657 818

fax 58 55 89 804      info@zdiz.gda.pl, www.zdiz.gda.pl”
Prosimy o uwagi w powyższej Kwestii.

PORZĄDEK XXXIX SESJI ROWS 22.10.2014

PORZĄDEK XXXIX SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu 22 października 2014 r.

/ godz. 18.00 /

 

 

1. Sprawy regulaminowe.

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

2. Problemy Wyspy Sobieszewskiej.

Wystąpienie Pani Beaty Dunajewskiej – Daszczyńskiej, radnej Rady Miasta Gdańska.

3.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

4. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.

5. Zakończenie sesji.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Tadeusz Michalski

Budżet Obywatelski 2015- głosowanie tylko do niedzieli 12.10.2014

Przypominamy że tylko do 12.10.2014 można oddawać głos na wybrane projekty w Budżecie Obywatelskim 2015.

Jeśli ktoś z Państwa nie posiada  komputera z dostępem do internetu, lub nie wie jak zagłosować zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Sobieszewie w środę i czwartek w godz 14:00-18:30 oraz w niedzielę w godz. 10:00-15:00

Z projektów dzielnicowych Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska rekomenduje projekt

nr 23 pod nazwą : „Gdańsk trzyma poziom-lepsze chodniki” obejmujący m.in remont chodnika  na ponad 300 metrowym odcinku ul. Turystycznej.

Natomiast z projektów ogólnomiejskich projekt

nr 6 pod nazwą: „Gdańsk Obywatelski”  polegający m.in. na prowadzeniu  akcji wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w szczególności tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przy udziale organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego 2015 dostępne pod adresem:

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1923,33106.html

Pismo ROWS z 07.10.14 do Urzędu Morskiego w sprawie udostępnienia Kamiennej Grobli

pismo ROWS z 07.10.14 do Urzędu Morskiego

Zbiórka odpadów niebezpiecznych sobota 25.10.2014

Informujemy, że w sobotę  25.10.2014 roku na Wyspie Sobieszewskiej  odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych wg. poniższego harmonogramu:
ul. Ornitologów (naprzeciwko sklepu spożywczego, obok pojemników do selektywnej zbiórki)
09:00 – 09:15
ul. Tęczowa 23 (szczyt budynku)
09:20 – 09:35
ul. Turystyczna 12 (plac przy budynku)
09:40 – 09:55
ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku)
10:05 – 10:20
ul. Świbnieńska 198H (pojemniki selektywnej zbiórki od szczytu budynku)
10:25 – 10:40

Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami. W istotny sposób zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich usuwanie i unieszkodliwianie.

Zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe.

Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest wydzielanie tych odpadów i przekazywanie do unieszkodliwienia.

Odpady są przechowywane na terenie Zakładu w specjalnie do tego przeznaczonym magazynie. Po zebraniu odpowiedniej partii, odpady wysyłane są do utylizacji lub zagospodarowania do specjalistycznych zakładów.

Prosimy o przekazanie informacji sąsiadom.

Protokół z XXXVIII sesji ROWS 24.09.2014

protokół z XXXVIII sesji ROWS 24.09.2014