Archiwum

Archive for Luty 2013

Porządek XXII Sesji

Porządek XXII Sesji IV kadencji

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu 20 luty 2013 r godz. 18:00

 

1.Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

- zatwierdzenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zapisu uchwały  nr. XXI/19/13 dotyczącej rozdysponowania środków finansowych na działalność statutową  jednostek pomocniczych  na 2013 rok.

3.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie regulaminów  stałych Komisji Rady Osiedla.

4.Przedstawienie przez Zarząd  Osiedla WS bieżących informacji.

5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

6. Zakończenie Sesji.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania do wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku

w dniach od 31.01.2013 r. do 28.02.2013 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja Publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2013 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.