Archiwum

Koncerty na Wyspie z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Prace konserwacyjne zbiornika wody „Kazimierz”

Jak informuje Gdańska Infrastruktura Wodociągowa oraz spółka Saur Neptun Gdańsk

przez najbliższe cztery miesiące, na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zbiornik Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej będzie przechodził prace konserwacyjne. Prace te nie będą miały wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Wyspy, ani na jej ciśnienie w kranach, o co zadba operator systemu wod-kan Saur Neptun Gdańsk. Przypominamy iż Wyspa Sobieszewska zasilana jest w wodę z ujęć wody Lipce oraz Pręgowo.

Prace przy zbiorniku zostały zaplanowane poza sezonem turystycznym, by zminimalizować ewentualne niedogodności mogące wystąpić przy tej okazji.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie trasy rowerowej

VI sesja RDWS 2019.08.06

W dniu 06 sierpnia 2019 r odbyła się szósta sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Podczas sesji radni podjęli poniższe uchwały:

Uchwała nr VI.20.2019 mpzp Jodowa

Uchwała nr VI.21.2019 zmiana Budżet 2019

Protokół z VI sesji.6.08.19

Wniosek o zmianę porządku VI sesja 06.08.19

Bezpieczna kąpiel

Gdański Ośrodek Sportu po interwencji rady dzielnicy poinformował, że przy każdym wejściu na plażę poza kąpieliskami strzeżonymi
zostały umieszczone  tablice ostrzegające kąpiących się o zagrożeniu wystąpienia tzw. prądów wstecznych

 
(Obraz przykładowy)


From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych,
zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej,
z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>

Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu
na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

 

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych, zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej, z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

 

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

 

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Zapraszamy na VI sesję Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbędzie się 6 sierpnia  2019r.  o godz. 17:00 w siedzibie rady przy ul. Turystycznej 3

Przekazujemy Porządek sesji:

Porządek VI Sesji VI kadencji 20190806

Przywrócenie oznakowania ul. Turystycznej – pismo do GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36

80-254 Gdańsk

 

W związku z przeniesieniem w dniu 5 bm. przystanków autobusowych ustawionych tymczasowo ( na czas budowy mostu w Sobieszewie)

na ul. Turystycznej w Sobieszewie na pętlę przy nowym moście zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia zmian w oznakowaniu tej ulicy, na odcinku

od ronda Rybaków do ul. Tęczowej.

Generalnie  chodzi o likwidację czasowego oznakowania poziomego (żółte pasy) i przywrócenie oznakowania sprzed budowy, którego ważnym elementem

było wydzielenie po północnej stronie jezdni pasa do parkowania wzdłuż jezdni.  Odnowienia oznakowania wymagają wszystkie  przejścia dla pieszych

na ul. Turystycznej.

Konieczne jest również pilne, bo zagrażające bezpieczeństwu, uzupełnienie znacznych ubytków asfaltu na przejściu dla pieszych i ścieżce rowerowej

na ul. Tęczowej przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną.

 

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Nowe przystanki autobusowe na Wyspie

Uprzejmie informuję, że Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na V sesji w dniu 18 bm. wyraziła zaniepokojenie sytuacją nie przekazania do eksploatacji

pętli autobusowej przy nowym moście w Sobieszewie.  Pętla została zbudowana i jest w pełni urządzona (wiaty, biletomat, informacja itd.).

Tymczasowe lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej powodują bardzo poważne problemy w ruchu drogowym w centrum Sobieszewa.

Sytuacja była przyjmowana ze zrozumieniem na etapie budowy nowego mostu  i rozbiórce starego mostu pontonowego.

Aktualnie zaś nie ma zgody na tolerowanie tymczasowości, zwłaszcza, że poważnie zagrożone jest bezpieczeństwa ruchu.

W imieniu Rady Dzielnicy proszę o wyjaśnienie sytuacji i informację o terminie uruchomienia przystanków autobusowych na nowej pętli.

 

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

 

Przystanki „Sobieszewo” dla linii autobusowych  112, 186, 212 i N9 w nowej odsłonie

Od piątku, 05.07.2019 r., od godz. ok. 11:30 uruchomiony został zespół przystanków autobusowych „Sobieszewo” [1130, 1131] dla linii autobusowych 112, 186, 212 i N9, zlokalizowanych przy Rondzie Rybaków (skrzyżowanie ulic: Turystycznej i Nadwiślańskiej).

Jednocześnie zawieszona została para przystanków tymczasowych „Sobieszewo Wyspa” [9130, 9131].

 

Pozdrawiam

Zygmunt Gołąb

Rzecznik Prasowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

kom. 506-111 -961