Stanowisko dot. projektu mpzp Centrum Świbna – czekamy na Wasze uwagi do 31.10.2016

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum  Świbna, rada dzielnicy przygotowuje stanowisko dotyczące propozycji planu.

W związku z tym prosimy o przesyłanie swoich spostrzeżeń dotyczących projektu na adres: wyspa@radadzielnicy.gdansk.pl

w terminie: do 30 października 2016r.

2415_proj centrum Świbna uchwala

2415_proj ćentrum Świbnauchwala_rys

2415 prognoza oddział na środowisko centrum Świbna

Zapraszamy do konsultacji w sprawie zmian statusów dzielnic

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 października – 7 listopada 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic Miasta Gdańska. Celem konsultacji jest zgłoszenie przez mieszkańców Gdańska uwag do treści uchwalonych przez Radę Miasta Gdańska projektów zmian statutów dzielnic.

Uwagi mogą być składane na piśmie w siedzibie Rady Miasta Gdańska pok. 104 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: brm1@gdansk.gda.pl

Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 7 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w sali obrad Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz).

Wszelkie niezbędne informacje na temat przeprowadzanych konsultacji są również dostępne ­na stronie internetowej www.gdansk.pl (http://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze/Konsultacje-zmian-Statutow-dzielnic,a,2752)

Szlak rowerowy im. Wincentego Pola

Miło na poinformować , że 2 października 2016 roku nastąpiło otwarcie odnowionego szlaku rowerowego im Wincentego Pola.

Otwarcia dokonali inicjatorzy pomysłu – przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej,

oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy, OSP Sobieszewo, Klubu rowerowego PTTK „Promyk”, Towarzystwa Kaszubskiego „Centrum” z Kościerzyny i pozostałych organizacji współpracujących przy tworzeniu.

Zachęcamy do korzystania ze szlaku !!!!!

http://www.traseo.pl/trasa/szlak-rowerowy-im-wincentego-pola

 

 

 

 

 

 

 

Projekt parku rekreacyjno-botanicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Uprzejmie informujemy, że z projektów dzielnicowych zgłoszonych do edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 na Wyspie Sobieszewskiej zwyciężył projekt:

Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego o wartości 143 tyś zł. Na projekt oddano 1173 głosy. Cieszymy się, że budżet przeznaczony na projekty na naszej dzielnicy zostanie w całości wykorzystany i mamy nadzieję, że nowy park na Wyspie poprawi, nie tylko kondycję mieszkańców, ale również skłoni do wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i zacieśniania więzi społecznych.

Gratulujemy !!!!

 

Uchwała XVIII/27/2016 RDWS w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych

Uchwała nr XVIII.27.2016 RDWS 20161004 powoł Komisji Spraw Społecznych

Protokół z XVIII sesji RDWS 20161004

protokół z XVIII sesji RDWS 20161004

Otwarcie odnowionego szlaku rowerowego im. Wincentego Pola 02.10.2016 !!!

Zapraszamy wszystkich chętnych na otwarcie odnowionego szlaku rowerowego im. Wincentego Pola

Gdzie?: Wyspa Sobieszewska, przy barze Przystań „Ptasi Raj” na Górkach Wschodnich

Kiedy?: 2 października 2016 r. ( niedziela)  godz. 10:30

Co zabrać ze sobą? : ROWERY !!!!

Głosowanie na projekty gdańskiego budżetu obywatelskiego. Oddaj swoje głosy!

W dniach 12-25 września trwa głosowanie projektów, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Budżet Obywatelski 2017 w Gdańsku” są mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (1 kwietnia 2016 r.) ukończyli 16 lat i byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gdańska lub wpisani do stałego rejestru wyborców.

Głosowanie trwa od 12 września, a zakończy 25 września 2016 r. o godz. 23:59.

Głosowanie odbywa się wyłącznie elektroniczne, jednorazowo, nie ma możliwości ponownego dostępu do systemu elektronicznego.

Głosować można samodzielnie przez Internet lub w Punktach Konsultacyjnych,

Na wyspie punkt do głosowania  zlokalizowany jest w szkole Podstawowej przy ul. Tęczowa 6 we wtorki, środy, czwartki w godz. 14.00-18.30 i soboty 10.00-15.00. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do dnia 28 września 2016 roku, a realizacja wygranych projektów odbędzie się w roku 2017.

Głosujący ma do dyspozycji 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosować można na projekty w dowolnej dzielnicy. Wszystkie 5 głosów można przekazać na wybrany projekt lub po 1 lub więcej głosów na projekty różne. dla wyspy w budżecie zarezerwowano 143 000zł

Projekty na Wyspie to:

1. Rowerowe kawiarenki-powstanie wzdłuż trzykilometrowej trasy pieszo-rowerowej (Przekop Wisły – ul. Pohoreckiego) zespołów wypoczynkowych składających się z ławki, niewielkiego stolika oraz stojaka na rowery (wszystkie koniecznie w jednym stylu) – gdzie dzieci i młodzież jeżdżąca na rolkach, osoby uprawiające Nordic walking czy rowerzyści, mieliby możliwość odpoczynku i rozmowy, szczególnie w okresie sprzyjającej pogody. Miejsca byłyby wskazane w pasie ruchu drogowego, tuż przy trasie rowerowej, w miejscach zwiększającej się przestrzeni zielonej. Na ławkach powinny być umieszczone grawerowane tabliczki z imieniem, nazwiskiem i krótką informacją o osobie (już nie żyjącej) oraz o jej dokonaniach na rzecz kultury i historii Wyspy Sobieszewskiej.
Lokalizacja: Projekt „Rowerowe Kawiarenki” może być zlokalizowany wzdłuż trasy pieszo-rowerowej przebiegającej obok ul. Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej, począwszy od przeprawy promowej w Przekopie Wisły (Świbno – Mikoszewo), zawierać będzie cztery lokalizacje. Koszt 20.000 zł

2. Doposażenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz siłowni „pod chmurką” przy ul. Jodowej róg ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej.-Instalacja następującego sprzętu : Koła Tai Chi, Twister+wahadło, Wyciąg górny+Wyciskanie siedząc, Gra edukacyjna, Stół betonowy – Szachy, Ławki 5 szt.i, Stojaki na rowery 2 szt,. Nasadzenia zieleni: Tuja aurea 30 szt., Tuja Holmstrug 30 szt.,i inne krzewy ozdobne oraz chodnik – dojście do siłowni i kosze na śmieci. W związku z dużym zainteresowaniem, istniejące urządzenia nie zabezpieczają oczekiwań i zapotrzebowania użytkowników. Przeprowadzona analiza wykazała również duże zapotrzebowanie na stojak rowerowy dla osób z dalszych części Wyspy. Doposażenie placu zabaw i siłowni przyczyni się niewątpliwie do procesu integracji lokalnej społeczności. Będzie również miejscem atrakcyjnego, a zarazem aktywnego wypoczynku dla osób odwiedzających Wyspę Sobieszewską w celach turystycznych. Dodatkowe elementy siłowni mają zachęcić do korzystania również seniorów. Lokalizacja: ul. Jodowa róg ul. Nadwiślańskiej. Koszt 45.000zł

3. Siłownia pod chmurką oraz street workout park jako II etap parku rekreacyjno-botanicznego. Drugi etap inwestycji przy ul. Narcyzowej obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej oraz street workout parku. Siłownia będzie składała się z 6 podwójnych stanowisk połączonych pylonami z instrukcją wykorzystania sprzętu. Street workout jest to zestaw drabinek i poręczy skomponowanych w ścieżkę ćwiczeń, na której będzie można poprawić muskularność i gibkości całego ciała dzięki wykorzystaniu tylko i wyłącznie ciężar własnego ciała. Oba zestawy sprzętowe znajdą się w pobliżu placu zabaw, przez co cała rodzina będzie mogła oddać się aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Będzie to pierwszy tego typu obszar rekreacyjny na Wyspie Sobieszewskiej co wpłynie znacząco na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców. Ćwiczenia na tak wyposażonym placu poprawią, nie tylko kondycję mieszkańców, ale również skłonią do wspólnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i zacieśniania więzi społecznych. Lokalizacja: ul. Narcyzowa. Koszt 143.000 zł

Projekt ogólnomiejski rekomendowany przez Radę Wyspy: Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły

Zakup tablic elektronicznych dla wszystkich podstawówek, gimnazjów i zespołów szkół typu: podstawówka + gimnazjum – po 2 znaki elektroniczne na jedną lokalizację. Te znaki miałyby wyświetlać prędkość pojazdów przejeżdżających obok – gdy za szybko jedziemy, to wielki emotikon pokazuje smutną minę – a gdy jedziemy przepisowo, tablica uśmiecha się do nas. Dodatkowo znak ma wbudowaną pamięć – zapisuje dane – ile samochodów przejeżdża, średnia prędkość, etc. (dokładne dane w załączniku). W Skandynawii bardzo popularne rozwiązanie, które się sprawdza. Przykład takiego znaku: http://lifor.com.pl/produkty/tablice-informacyjne/tablica-viasis-plus-usmiech/ Jest to nowoczesny sposób na uspokojenie ruchu.
Lokalizacja: Wszystkie podstawówki, gimnazja  na terenie Gdańska. Koszt 1 988 000 zł

Jeśli chcesz zagłosować skopiuj ten link  https://gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome