Archiwum

Archive for Styczeń 2013

Porządek XXI Sesji

Porządek XXI sesji IV kadencji

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu 23 stycznia 2013 r godz. 18:00

 

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

- powitanie zaproszonych gości

2.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej-rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku.

3.Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działalność statutową  jednostek pomocniczych  na 2013 rok.

2.Przedstawienie przez Zarząd  Osiedla WS bieżących informacji.

3. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.

4. Zakończenie Sesji.