Archiwum

Archive for Marzec 2016

Warsztaty dot. najważniejszych spraw Wyspy 14.03.2016 g.17:00

Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do spotkania Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Wyspa Sobieszewska serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach, które odbędą się 14 marca br. (poniedziałek) w godz. 17:00 – 18:30 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego, ul. Tęczowa 6. Organizowane warsztaty są częścią nowej formuły spotkań Prezydenta z mieszkańcami gdańskich dzielnic z cyklu „Twoja Dzielnica – Twój Gdańsk”.

Celem warsztatów będzie omówienie najważniejszych spraw dzielnicy, problemów i potrzeb, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnego środowiska, organizacji społecznych oraz wybranych dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta. Spotkanie poprowadzi Pan Andrzej Stawicki.

 

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Maciej Kukla
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 58-323-66-85
fax: 58-323-66-51
e-mail: maciej.kukla@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Sprawy warte poruszenia na Spotkaniu Prezydenta miasta z mieszkańcami Wyspy 30.03.2016

Sprawy do poruszenia na spotkaniu z Prezydentem 30.03.2016

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska na Wyspie 30.03.2016.

Podczas wizyty Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w dzielnicy Wyspa Sobieszewska,  w dniu 7 marca 2016 r. , ( poprzedzającej spotkanie z mieszkańcami planowane na 30 marca 2016) ustalono zakres dodatkowych działań i pilnych potrzeb mieszkańców Wyspy . Prezydentowi  towarzyszyli współpracownicy oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska: Władysław Sidorko i Ryszard Nowak oraz Radne Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 1 – Pani Beata Dunajewska i Pani Magdalena Olek.

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej rozpocznie się o godzinie 17.00, w środę – 30 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 przy
ul. Tęczowej 6.

Ustalenia ze spaceru Prezydenta po Wyspie Sobieszewskiej z dn. 7 marca 2016 r. zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości.

1) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • naprawa nawierzchni pętli autobusowej (ul. Nadwiślańska).
 • usunięcie wszystkich ubytków w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.
 • ustawienie kilku ławek i wykonanie nasadzeń krzewami i drzewkami rejonu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Jodowej w porozumieniu z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych przy wjeździe na Wyspę Sobieszewską – okolice ronda z przystankiem autobusowym „Sobieszewo Wyspa” w kierunku ul. Turystycznej do centrum Sobieszewa.
 • ul. Turystyczna (odcinek na długości 350 m) koleiny w których gromadzi się woda – konieczność przeanalizowania możliwości wyprofilowania jezdni.
 • ul. Turystyczna – odmalowanie oznakowania poziomego na całej długości drogi.
 • ul. Lazurowa – odcinek przy dojeździe do wieży ciśnień Kazimierz – wykonać drogę z płyt (termin realizacji 2017 r.)
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – przeanalizować możliwość poszerzenia drogi i utworzenia chodnika dla pieszych.
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – konieczność zablokowania możliwości parkowania samochodów w okresie letnim we współpracy ze Strażą Miejską.
 • korony drzew, które zasłaniają światło latarni wzdłuż ulicy Turystycznej (od przystanku autobusowego „Falowa” w kierunku Świbna) – konieczność natychmiastowego wykonania cięcia pielęgnacyjnego i prześwietlającego jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji.

2) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • teren byłego Ośrodka Wypoczynkowego „Celnik” – budynki do rozbiórki w 2016 r.
  Pomysły na zagospodarowanie terenu z udziałem sektora prywatnego opracują: dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu – Pan Andrzej Trojanowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Leszek Paszkowski.
 • Budynek przy ul. Turystycznej 3 – przyłączenie do sieci gazowej.

3) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • wykonanie oświetlenia ulic: Iłowa, Kolonijna i Jodowa. Do sprawdzenia możliwość jednoczesnego wykonania oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Jodowej.

4) Wydział Skarbu:

 • ul. Nadwiślańska, rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj – przyjrzeć się MPZP w kontekście dostępności do Ptasiego Raju i ew. wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu.

 

 

 

 

Informacja ze spotkania w Wydziale Środowiska UMG w sprawie Grobli 20160308 i 20160310

notatka ze spotkania, które odbyło się w Wydziale Środowiska, w dniu 10.03.2016 r. poświęconego analizie możliwości udostępnienia dla ruchu pieszego kamiennej grobli wzdłuż Wisły Śmiałej w Gdańsku

Notatka WŚ grobla 20160308

Porządek XIII sesji RDWS 20160316

XIII Sesja Porządek 20160316

 

Najbliższa Sesja RDWS odbędzie się 16 marca 2016 roku o godz. 17 w siedzibie Rady przy ul. Turystycznej 3

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy