Archiwum

Posts Tagged ‘rada wyspy’

Konsultujemy projekt budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2015 rok

W załączeniu przedstawiamy Uchwałę Nr II/10/2015 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Dzielnicy na 2015 r. wraz z załącznikiem – projektem budżetu oraz Formularzem konsultacyjnym z prośbą o zapoznanie się, składanie opinii, uwag i wniosków w trybie przewidzianym w Uchwale.
Jednocześnie informuję, że po spotkaniu 13 maja br. w Świbnie, kolejne spotkanie także w tej sprawie odbędzie się w dniu 20 maja br
o godz 18.00 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Sobieszewie przy ul. Tęczowej 6.
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Nowe władze Dzelnicy

Informujemy, że w dniu 20 .04.2015 r. ukonstytuowały się władze  V kadencji Rady  Dzielncy Wyspa Sobieszewska  w składzie:

Przewodniczący Rady – Ryszard Nowak

Z-ca Przewodniczącego Rady – Tadeusz Michalski

Ponadto Rada powołała  Zarząd  w skład którego wchodzą:

Przewodniczący Zarządu – Władysław Sidorko

Z-ca Przewdniczącego Zarządu – Krzysztof Wąsowski

Członek Zarządu – Marek Gołaszewski

Członek Zarządu – Dariusz Tymiński

Nowa Kadencja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że dzięki Państwa aktywnemu udziałowi w wyborach, na Wyspie rozpocznie się kolejna kadencja Rady Dzielnicy.

Ponadto dzięki frekwencji wynoszącej 16,25% ( 8 miejsce wśród 29 Dzielnic !!!) Wyspa otrzymywać będzie coroczne dofinansowanie w wysokości 6 zł na mieszkańca. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

W załączeniu:

Zestawienie wyników wyborów

oraz

Protokół wyników wyborów

Dziękujemy Mieszkańcom za oddawanie głosów, Kandydatom za udział oraz za to, że zdecydowali się kandydować, no i gratulujemy nowym Radnym

Radnymi Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostali ( w kolejności alfabetycznej):

CIECHAŃSKA MARIOLA EWA
CIERPIOŁ MAREK
DAMIĘCKI MACIEJ KRZYSZTOF
DĄBROWSKI ADAM
GOŁASZEWSKI MAREK WIESŁAW
GRYGIEL MACIEJ ZBIGNIEW
KORZENIOWSKI PRZEMYSŁAW PIOTR
MICHALSKI TADEUSZ
NOWAK RYSZARD
SCHACHTA AGNIESZKA
SIDORKO WŁADYSŁAW
TYMIŃSKI DARIUSZ KRZYSZTOF
WĄSOWSKI KRZYSZTOF STEFAN
WIETRZYŃSKA BARBARA
WOJNECKI MARCIN KAROL

Wybory do Rady Dzielnicy – 22.03.2015

Szanowni Mieszkańcy

Już 22 marca 2015 odbędą się Wybory do Rad w 30 dzielnicach Gdańska w tym do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Lokale wyborcze na Wyspie zlokalizowane będą w Szkole Podstawowej w Sobieszewie oraz w Gimnazjum w Świbnie .

Głosować będzie można  w godz. 7:00-21:00 stawiając znak X przy wybranym kandydacie

W załączeniu obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach.

obwieszczenie kandydaci do Rady 22.03.15

Jednocześnie w tygodniu poprzedzającym wybory planujemy dwa otwarte spotkania mieszkańców z kandydatami.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Rozliczenie dotacji na działalność statutową Dzielnicy Wyspa Sobieszewska za okres 2011 – 2014 r

Poniżej przedstawiam Państwu informację – na co i w jakiej kwocie wydatkowane były w okresie
IV kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w latach 2011 – 2014 środki finansowe na tzw. działalność statutową jednostki pomocniczej.
Decyzje o wyborze zadania i wysokości przyznanej kwoty dokonywane były kolegialnie i podejmowane
zgodnie z wymogami statutu tj. w formie uchwały Rady.
Zgodność decyzji z wymogami statutu każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Biuro Rady Miasta Gdańska.
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Wybory do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 22.03.2015

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w dniu 22 marca 2015 roku odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Głosowanie odbędzie się w godz. 7:00-21:00 w punktach wyborczych zlokalizowanych w Zespołach Szkół w Sobieszewie i Świbnie.  Rada Dzielnicy będzie liczyła tak jak dotychczas 15 radnych. Zmieniają się natomiast zasady głosowania. Każdy wyborca może oddać tylko jeden głos czyli wybiera tylko jednego kandydata. Kandydaci na Radnych mogą zgłaszać się do 20 lutego 2015 r. Poniżej link do szczegółowych informacji

http://www.gdansk.pl/start_nowy,2006.html

Sprawozdanie Rady Dzielnicy 2014 i kadencja 2011-2014

Sprawozdanie Rady 2014 i 2011-2014

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu 2014 r.