Archiwum

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Informujemy, że w sobotę 28 maja 2011 odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Zbiórka będzie trwała od godz. 8:40 do 9:00

Miejsce zbiórki: ul. Turystyczna 12 (plac przy dużym sklepie)

Następna zbiórka odbędzie się 8 października 2011 w tych samych godzinach.

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Od 1 stycznia 2011 roku Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku jest koordynatorem i organizatorem objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, czyli takich, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym.

W ramach objazdowej zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • Azbest
 • Papa
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
 • Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie zgodnie z regulaminem oraz według ustalonego harmonogramu.

W ciągu roku planowane są 2 zbiórki, które odbywać się będą w soboty w godzinach od 8.30 do 15.

Postój w każdym punkcie wynosić będzie 20 minut.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników Zakładu uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami MAN posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów.

Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe, środki ochrony indywidualnej itp.

źródło

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.