Archiwum

Inicjatywy dla Wyspy, nowa strona o Wyspie Sobieszewskiej

Moje gratulacje i podziękowanie dla „Tolerancyjnego Inaczej” za utworzenie nowej strony internetowej poświęconej generalnie Wyspie Sobieszewskiej.
Może być ciekawie, interesująco i co najważniejsze z pożytkiem dla wyspy i jej mieszkańców. Zwłaszcza, że autor zapowiada szeroki zakres tematyczny strony i sam deklaruje aktywność w tym względzie.
Pierwsze informacje i artykuły z pewnością nie są odkrywcze i dla wielu z nas „wyspiarzy” po prostu są znane.
Jednak trud ich opracowania i opublikowania oraz aktywność na stronie Rady Osiedla świadczą o posiadanej wiedzy i zaangażowaniu autora.
Oby tylko chętnych do rzeczowego wypowiadania się na stronie było jak najwięcej -  czego „Tolerancyjnemu Inaczej” i oczywiście Radzie Osiedla oraz sobie życzę.
W sytuacji bardzo małego zainteresowania mieszkańców Wyspy, nie wnikam w tym momencie w przyczyny tego stanu, do bezpośrednich spotkań z radnymi Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska, jak również z dyżurującymi u nas radnymi Rady Miasta Gdańska może ta forma i droga wyrażania woli będzie dogodniejsza.
Chociaż osobiście jestem zwolennikiem bezpośrednich spotkań,  dyskusji, polemik i osiągania konsensusu, to jednak nie uciekam od innych form, w tym internetu.
Dlatego deklaruję udział w wypełnianiu strony treściami a na stronie Rady Osiedla utworzymy link do nowej strony.
http://tolerancyjnyinaczej.pl/
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska
Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.