Archiwum

Porządek XVII Sesji

PORZĄDEK XVII SESJI IV KADENCJI
RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2012 O GODZ 18.00

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

-zatwierdzenie porządku obrad,

- powitanie zaproszonych gości.

2. Wystąpienie Pana Mariana Szajny Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

3. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S. bieżących informacji.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie rozdysponowania przyznanych SPWS a nie wykorzystanych środków finansowych na zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Jodowej w Gdańsku Sobieszewie.

5. Dyskusja,uwagi,zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.

6. Zakończenie Sesji.

 

 

PORZĄDEK XV SESJI IV KADENCJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

W DNIU 20.CZERWCA 2012 R GODZ 18.00

 

1.Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

- powitanie zaproszonych gości

 

2. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej w sprawie współpracy.

 

3.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placu zabaw na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku Świbnie przy ul.Boguckiego 98.

 

4.Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S bieżących informacji.

 

5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski Radnych w sprawach bieżących

 

6. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla W.S

 

Jerzy Petryczko

 

PORZĄDEK XV SESJI IV KADENCJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

W DNIU 20.CZERWCA 2012 R GODZ 18.00

 

1.Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

- zatwierdzenie porządku obrad

- powitanie zaproszonych gości

 

2. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej w sprawie współpracy.

 

3.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placu zabaw na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku Świbnie przy ul.Boguckiego 98.

 

4.Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S bieżących informacji.

 

5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski Radnych w sprawach bieżących

 

6. Zakończenie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla W.S

 

Jerzy Petryczko

 

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.