Archiwum

Nowa trasa rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej

Ogłoszono przetarg na budowę kolejnej trasy rowerowej w Gdańsku. Odcinek liczący ok. 7 km biec będzie wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej do granic Gminy Miasta Gdańska. Inwestycja będzie kolejnym fragmentem Wiślanej Trasy Rowerowej.

- Nowa droga rowerowa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. Rowerzyści jadąc po koronie wału, dotrą do granic Gdańska, gdzie trasa połączy się z projektowaną ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie.  Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Oprócz budowy trasy rowerowej, Wykonawca przebuduje oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne, studzienki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert zaplanowano na przełomie czerwca i lipca. Prace zaplanowane są na 15 miesięcy od daty podpisania umowy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tego samego programu w Gdańsku powstała droga rowerowa na ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad 14 mln złotych. Rowerzyści mogą korzystać z nowej trasy od lipca 2019 r.

Obecnie w Gdańsku trwa budowa dwóch ścieżek dla rowerzystów. Pierwsza z nich powstaje na ul. Potokowej. Jej budowa zakończy się w sierpniu br. roku i pochłonie niemal 4,5 mln złotych. Druga z tras powstaje na fragmencie al. Grunwaldzkiej, od skrzyżowania z ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej. Koszt inwestycji wynosi ok. 2,6 mln złotych. Droga będzie gotowa do końca lipca 2020 r. Kolejną inwestycją w infrastrukturę rowerową będzie budowa ścieżki na ul. Dmowskiego we Wrzeszczu. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację zadania, którego koszt wyniesie około 1,4 mln złotych. Realizacja budowy przewidziana jest na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

2 Responses to “Nowa trasa rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej”

 • Tolin:

  Szkoda, że nie zrobiono na odwrót i ścieżka rowerowa nie prowadzi wzdłuż alei topolowej, a droga wzdłuż wału wiślanego, tak jak kiedyś proponowałem. A może da się jeszcze przeplanować?
  Jeśli udałoby się to zrobić to nie było by więcej prób wycięcia szpaleru drzew, jednego z ostatnich zachowanych takich wzdłuż dróg.

  • admin.:

   Niestety już nie. Ścieżka rowerowa, która jest elementem dużego projektu europejskiego jest finansowana z funduszy unijnych. I na tym etapie nie ma już praktycznie żadnych szans na zmianę dokumentacji.
   Swego czasu również proponowałem budowę nowej drogi dojazdowej do Wyspy od strony trasy S-7 (Cedry Małe-Błotnik) (Akwenowej – Urwistej?) po trasie kolejki wąskotorowej. Nie jest to rozwiązanie możliwe do realizacji w bliższej perspektywie czasowej, chociażby z racji ograniczonych środków finansowych.